Formulera lösningen

När problemet väl är formulerat och vilka delar problemet består av behöver vi sätta ihop alla olika delar så det tillsammans kan bilda en lösning som vi kan automatisera. 

 

 

Algoritm

En algoritm är ett antal tydliga steg för steg instruktioner för att lösa ett problem. Ofta liknar man en algoritm vid ett recept, där varje del av receptet är en instruktion. Om man tänker på en algoritm som ett recept förstår man också hur viktigt det är att instruktionerna är i rätt ordning, så man inte steker äggen innan man knäckt dem.

En algoritm är inte programmering det är bara en beskrivning om hur man skall programmera. Samma algoritm kan därför finnas på flera olika programmeringsspråk

Automation

När vi har våra abstraktioner klara och vi konstruerat en algoritm, behöver vi automatisera själva "beräkningen". Att man behöver automatisera är för att beräkningarna oftast kan vara väldigt komplexa och tidsödande. Det första vi tänker på när man prata om automatisering är robotar och datorer, men automatiseringen kan också lösas av människor det är fortfarande så att vissa saker är människan bättre på än datorer till exempel känna igen bilder och tolka tal. 

Parallellisering

Många gånger har man alldeles för mycket att göra, man önskar att man skulle ha 10 armar och 5 hjärnor men eftersom vi inte har det (ännu i alla fall) så gäller det att utveckla tekniker för att lösa problem och utmaningar effektivt. Att göra två saker samtidigt kallas för att göra något parallellt, tekniken kallas för parallellisering. Ett exempel på parallellisering är när vi ska samla in data för att skjuta upp en raket. Som vi har pratat om tidigare så påverkar faktorer som temperatur, vindstyrka och vindriktning, luftfuktighet osv. Det finns en uppfinning som kallas för väderstation som kan mäta allt detta samtidigt, en väderstation är ett exempel på hur vi parallelliserar insamlingen av data.

Datainsamling

När man har brutit ned ett problem i små problem så blir nästa steg att samla in data som man kan behöva för att lösa problemen. Med data så menas värden och beskrivningar på saker och ting, denna data kan sedan omvandlas till användbar information.

När man ska bygga en rymdraket för att skicka upp i rymden så måste man ju veta hur mycket raketen väger, hur mycket blåser det i luften, hur mycket bränsle går åt, hur varm kan raketen bli innan den smälter och så vidare.

Så här ser en vanlig vindmätare ut och den kan samla in data från minsta lilla vind pust till vindar med en bra bit över orkanstyrka. Vindstyrka mäter man ofta i meter per sekund vilket skrivs m/s. Orkan är en av de starkaste vindarna och när det blåser 32,7 m/s så räknas det som orkan.